Udbetaling

Udbetalings formular

Hvis din aldersopsparing/kapitalpension er frigivet til udbetaling, kan du benytte denne formular .
Ønsker du rateudbetaling eller at ophæve din arbejdsmarkeds-/tillægspension, kan du benytte denne formular.

 

Skema over udbetalings muligheder

Her kan du hente et skema over udbetalingsmuligheder for arbejdsmarkeds-/tillægspension og aldersopsparing/kapitalpension.

 

 

Skema over Indskud, fradrag og afgifter på pensionsordninger

Her kan du se skema over indskud, fradrag og afgifter på pensionsordninger i CS Pensionsfond 2021

 

 

Rådighedsforhold

Indestående beløb på pensionskonti kan ikke stilles som sikkerhed, gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning fra kreditors side. Der kan ikke frigives ekstraordinært (tilbagekøb), p.g.a. velfærdstruende situation for tilvækst efter 31.3.1995 eller efter regler i ”orlovscirkulæret”.

 

Kontakt

Du er velkommen til
at kontakte os med
spørgsmål om pension

 

CS Pensionsfond
TLF: 33 85 41 41
E-mail