Småkonti og muligheder

Hvilke muligheder har du, hvis du har en hvilende (uden indbetaling) arbejdsmarkeds-/tillægspension med en saldo under 28.919,- kr. (OK 15 AMP)/ 17.352,- kr. (oprettet FØR 01-05-2015) (oktober 2020 sats)

En arbejdsmarkeds-/tillægspension er beregnet til at blive udbetalt i rater, når du opnår forsvarets pensionsalder, men da du er stoppet i Forsvaret, og indestående er under en minimumgrænse fastsat af FPS har du nedenstående muligheder.

Selv om omkostningerne i CS Pensionsfond er meget lave i forhold til andre pensions udbydere kan det være en fordel for dig at samle dine småordninger.

Du har følgende 4 muligheder med din konto:

 

  • Du kan lade den stå i CS Pensionsfond, som hvilende ordning. Du betaler et kontogebyr på 118,- (2019 sats) om året, samt en omkostnings procent på ca. 0,15-0,20 % af indestående om året.
  • Du kan samle andre hvilende ratepensioner på din eksisterende arbejdsmarkeds-/tillægspension i CS Pensionsfond. CS Pensionsfond kan ikke modtage livrenteordninger. Du kan ikke foretages nye indbetalinger, idet CS Pensionsfond alene kan modtage indskud med Forsvarsministeriet personalestyrelse (FPS), som arbejdsgiver. Ønsker du denne løsning findes formularen her. Du skal udfylde og indsende den til CS Pensionsfond, som så sørger for resten.
  • Din arbejdsmarkeds-/tillægspension kan overføres til en anden pensionsordning med løbende udbetaling (Ikke kapitalpension eller aldersopsparing). Hvis du ønsker denne løsning, skal du tage kontakt til det selskab der skal modtage ordningen.   Ordningen overføres uden omkostninger. Da vi ikke kan overfører elektronisk, er der nogle selskaber der ikke vil modtage.
  • Du kan få ordningen udbetalt. Der skal afregnes 60% i afgift til Staten, som hæves fra ordningen inden udbetaling. Ønsker du denne løsning, skal du benytte denne formular.  Vi trækker 60% i afgift til Staten. Vi overfører nettobeløbet til din NEM konto i løbet af 4 – 5 hverdage.