Seniormøder

Overblik over planlagte møder i 2020

Der bliver sendt indbydelser ud i februar  måned for alle årets møder. Hvis datoen du er blevet inviteret på ikke passer dig, kan du altid kontakte os for ændring.

Møderne søges lagt ca. 1½ år før afgangsalder, og på sigt skulle det resultere i at mødet ligger ca. 6½ før folkepensionsalderen. Formålet er, at informationerne skal være så aktuelle som muligt.

Møderne er med overnatning, og ægtefælle eller samlever vil  blive inviteret med, så man kan hjælpe hinanden med at huske på alt det, der bliver fortalt.

På disse møder, vil CS, CS Pensionsfond, FTF-A og en ekstern foredragsholder orientere om forhold, som er relevante fra afgangsalder til folkepensionist.

Emner er:

– Ledighed/dagpenge, jobmuligheder, jobsøgning mm.

– Tjenestemandspension

– Pensionsordninger der er i Fonden og øvrige ordninger

– Forsikringsforhold efter pensionstidspunktet

– Sammendrag af alle økonomiske aspekter

– Forhold om de fysiske og psykiske ændringer som sker omkring denne alder og situation.

Vores mål er, at vi på denne måde kan klæde vores kommende seniorer/pensionister på til at få en god og fornuftig afgang fra forsvaret og overgang til noget nyt og senere til pensionstilværelsen.

Her kan du se hvornår din årgang vil blive inviteret til seniormøde.  Invitationen fra CS Pensionsfond sendes en til to måneder før mødet afholdes. Du vil modtage en invitation, hvis du er ansat i forsvaret/beredskabet og indbetaler til en pensionsordning i CS Pensionsfond, eller hvis du tidligere har indbetalt til en pensionsordning i CS Pensionsfond, og har en saldo på over 100.000,- kr.

årgang halvår Seniormøde afholdes
1961 2. Forår 2020
1962 1. Efterår 2020
1962 2. Forår 2021
1963 1. Efterår 2021
1963 2. Forår 2022
1964 1. Efterår 2022
1964 2. Forår 2023