Udbetaling

Hent diverse dokumenter om, hvordan din arbejdsmarkeds-/tillægspension kan komme til udbetaling i boksen herunder.

Rådighedsforhold

Indestående beløb på pensionskonti kan ikke stilles som sikkerhed, gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning fra kreditors side. Der kan ikke frigives ekstraordinært (tilbagekøb), p.g.a. velfærdstruende situation for tilvækst efter 31.3.1995 eller efter regler i ”orlovscirkulæret”.

Hvis din ordning er frigivet til udbetaling, kan du benytte denne formular med Nem id.