Forhold ved skilsmisse - arbejdsmarkeds-/tillægspension

I 2006 blev der vedtaget lov som indebærer, at ægtefæller ved separation og skilsmisse, udtager egne rimelig pensionsordninger uden at skulle dele pensionen med ægtefællen.

Det betyder at, hvis der alene er indbetalt egne og arbejdsgiverens pensionsbidrag (overenskomstaftalte) til pensionsordningerne, vil pensionsordningerne som hovedregel ikke skulle medtages ved en bodeling.

Det anbefales, at der søges juridisk hjælp ved bodelingsspørgsmål.

I download boksen herunder kan du hente reglerne for, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med skilsmisse, når du ejer en arbejdsmarkeds-/tillægspension (AMP/TIP) i CS Pensionsfond.

Vær opmærksom på, at der er forskellige regler, alt efter om det er en ratepension som din AMP/TIP, eller en sumudbetalt pension som aldersopspaqring og kapitalpension. Sidstnævnte finder du reglerne for, under menuen Aldersopsparing og kapitalpension