Pension

Ønsker du at delhæve eller helophæve, og er din ordning frigivet til udbetaling, kan du benytte denne formular med Nem id.

Her kan du blandt andet læse folderen “Hvem, hvad hvor”, som er et opslagsværk med oplysninger om CS Pensionsfond. Se den i downloads herunder, hvor du også finder formular til frivillig indbetaling og overførsel af pension fra andre selskaber til din eksisterende ordning i CS Pensionsfond.

Under “Ny overenskomst 2015 (OK 15)” kan du læse mere om din arbejdsmarkeds-/tillægspension, hvis du er ansat eller har skiftet job d. 01-04-2015 eller senere.

Er du ansat før 01-04-2015, kan du læse om din arbejdsmarkeds-/tillægspension under “Arbejdsmarkedspension”

Under “Overløbsordning” kan du læse mere om hvor og hvordan vi anbringer rate indbetalinger der er større end det maksimale beløb der giver fradrag/bortseelsesret.

 

Kontakt

Du er velkommen til
at kontakte os med
spørgsmål om pension

 

CS Pensionsfond
TLF: 33 85 41 41
E-mail